โครงการเวิร์กช็อปในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ” โดย Fact Crescendo Thailand

Insight Special Article

โครงการการรู้เท่าทันสื่อ หรือ Media Literacy เป็นหนึ่งในโครงการของบริษัท Fact Crescendo ที่มุ่งเน้นในการช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อในยุคปัจจุบัน เสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อที่จำเป็น ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมิน และเข้าใจเนื้อหาในสื่อดิจิทัลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมจะสามารถแยกแยะข้อมูลที่เชื่อถือได้ ระบุข้อมูลที่ผิด และบริโภคสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่างรู้เท่าทัน

โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะช่วยให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มบุคลากรและองค์กรต่างๆ ที่สนใจในทุกช่วงวัย และเนื้อหาจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับช่วงวัยและบริบทของผู้เข้าฟังบรรยาย

โดยที่ผ่านมา Fact Crescendo ได้ไปบรรยายให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรจากองค์กรต่างๆ ได้แก่

  • นักศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์จากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์
  • กลุ่มบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล และประชาชนจากตำบลโนนภิบาล
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน The Essence

บรรยายให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยายให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์จากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

บรรยายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์

บรรยายให้กับบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล และประชาชนจากตำบลโนนภิบาล

บรรยายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน The Essence

เนื้อหาในการบรรยาย

ในช่วงเริ่มต้นของการบรรยาย เราจะพูดถึงพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดียของคนไทย ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อรูปแบบดิจิทัลมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของคนไทย จากนั้นเราจะพาไปสำรวจสื่อรูปแบบต่างๆ ก่อนที่จะพาสำรวจทั้งข้อดีและข้อเสียของการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

เมื่อผู้ฟังมีความเข้าใจคร่าวๆ เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อแล้ว เราจะยกตัวอย่างสื่อต่างๆ ที่ชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งในรูปแบบรูปภาพและวิดีโอ และแนะนำเทคโนโลยี Deepfake ซึ่งเป็นอีกเครื่องมือที่มักนิยมใช้ในการสร้างข้อมูลเท็จต่างๆ วิธีสังเกตและรู้เท่าทันสื่อที่สร้างโดยใช้ Deepfake รวมถึงตัวอย่างข้อมูลเท็จต่างๆ ที่มาจากการใช้ AI ด้วยเช่นกัน

ลำดับถัดไป เราจะพูดคุยเรื่องข่าวปลอมและข้อมูลเท็จ โดยจะอธิบายความหมายของข่าวปลอม และแรงจูงใจในการสร้างข่าวปลอม และยกตัวอย่างข่าวปลอมรูปแบบต่างๆ ที่เราเคยตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมพาผู้ฟังไปสำรวจขั้นตอนต่างๆ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหักล้างข่าวปลอม รวมถึงแนะนำวิธีตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเองง่ายๆ รวมถึงวิธีใช้งาน Reverse Image Search ที่จะช่วยค้นหาที่มาของรูปภาพ ซึ่งจะช่วยให้รู้เท่าทันข้อมูลเท็จต่างๆ ที่แพร่กระจายในโซเชียลได้ในระดับหนึ่งอีกด้วย

ในช่วงสุดท้ายของการบรรยาย จะเป็นการเตือนภัยมิจฉาชีพรูปแบบต่างๆ ในโซเชียลมีเดีย พร้อมบอกวิธีในการสังเกตและรู้เท่าทันมิจฉาชีพ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟังบรรยายได้มีส่วนร่วมในการสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมมิจฉาชีพ

เวิร์กช็อปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรู้ทันมิจฉาชีพ พร้อมแนะนำแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น Whoscall และอภิปรายถึงวิธีการใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกต้อง

หากองค์กร สถาบัน หรือสถานศึกษาใดที่สนใจให้ Fact Crescendo Thailand ไปบรรยายหัวข้อด้านการรู้เท่าทันสื่อให้บุคลากร นักเรียน หรือนักศึกษาในสังกัด สามารถติดต่อได้ที่ LINE Official ของเรา: @FactCrescendoTH หรือที่เพจ Facebook: Fact Crescendo Thai

ติดตามช่องทางอื่นๆ ของเรา เพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อเท็จจริง

Facebook | Twitter | Instagram | LINE | TikTok

Avatar

Title:โรงการเวิร์กช็อปในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ” โดย Fact Crescendo Thailand

Written By: Cielito Wang 

Result: Insight

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *