จริงหรือไม่: Growth hormone จะหลั่งแค่เฉพาะตอนสี่ทุ่มถึงตีสอง?

โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ถือเป็นอีกหนึ่งฮอร์โมนที่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้รักสุขภาพ และหลายๆ ครั้งเมื่อกล่าวถึงฮอร์โมนนี้ ก็มักมาพร้อมกับข้อความที่ระบุว่า ควรเข้านอนก่อนสี่ทุ่ม เพราะ “Growth Hormones” จะหลั่งในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มถึงตีสอง โพสต์บนโซเชียลมีเดีย เราพบข้อความบนแพลตฟอร์ม Facebook ที่ระบุว่าโกรทฮอร์โมนจะหลั่งมากที่สุดเวลาประมาณสี่ทุ่มถึงตีสอง โดยโพสต์เหล่านี้มีการแชร์ต่ออย่างกว้างขวาง ที่มา | ลิงก์ถาวร ที่มา | ลิงก์ถาวร โกรทฮอร์โมนคืออะไร? โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) เป็นฮอร์โมนที่ผลิตโดยต่อมใต้สมอง ซึ่งเป็นต่อมขนาดเล็กที่อยู่บริเวณฐานของสมอง โกรทฮอร์โมนมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโต สร้างองค์ประกอบต่างๆของร่างกาย และการเผาผลาญ โกรทฮอร์โมนจะหลั่งเมื่อใด ช่วงเวลาการหลั่งของโกรทฮอร์โมนจะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในบางช่วงเวลาของวัน ในทางกลับกัน โกรทฮอร์โมนจะถูกปล่อยออกมาเป็นจำนวนมากหรือเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน โดยการหลั่งของโกรทฮอร์โมนจะมีอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การออกกำลังกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ตัวอย่างเช่น การออกกำลังกายสามารถกระตุ้นการปล่อยโกรทฮอร์โมนได้ โดยระดับโกรทฮอร์โมนจะเพิ่มขึ้นในระหว่างออกกำลังกาย และพฤติกรรมการบริโภคอาหารยังส่งผลต่อระดับโกรทฮอร์โมนอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การอดอาหาร (Fasting) ช่วยให้ระดับโกรทฮอร์โมนเพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่ GH จำนวนมากถูกปล่อยออกมาในช่วงการนอนหลับลึก ซึ่งตามค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของผู้คนส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว แต่จะไม่ได้ปล่อยออกมาในช่วงประมาณ 22.00-02.00 น. […]

Continue Reading